MACHI | Asia & Sustainability kan uw organisatie op verschillende manieren bijstaan met advies en (project)ondersteuning. Hieronder een greep uit de mogelijkheden. Uitgangspunt is altijd uw vraag, waarna we gezamenlijk bespreken hoe we die vraag invullen. 

De dienstverlening van MACHI spitst zich toe op de combinatie tussen de thema’s verantwoord ondernemen, Azië en internationaal ondernemen. MACHI voorziet u van de kennis en kunde om verantwoord en succesvol op de Chinese & Japanse markt te kunnen opereren.

Ontwikkelen & uitvoeren van MVO-beleid gericht op Azië

MVO wint snel aan belang: steeds meer bedrijven integreren MVO-activiteiten in hun bedrijf(svoering). Wanneer een bedrijf internationaal actief is, worden de onderwerpen waarmee een bedrijf geconfronteerd wordt in zijn waardeketen complexer. Het kan dan moeilijk zijn om hier grip op te krijgen. Milieuvervuiling, corruptie, arbeidsomstandigheden en andere onderwerpen kunnen onbewust een risico vormen in de keten van bedrijfsactiviteiten, juist ook als die keten zich in China of elders in Azië bevindt.

MACHI gaat hiermee voor u aan de slag. In vier fases wordt gewerkt aan een passend MVO-beleid voor uw bedrijf. Deze fases zijn, wanneer gewenst, ook afzonderlijk bij uw bedrijf uit te voeren.

  • Identificeren deze fase analyseert onder andere de vragen: hoe ziet de keten van uw bedrijf er uit, waar zitten mogelijke raakvlakken voor MVO en wat doet u op dit moment al (deze fase wordt uitgevoerd op basis van een eigen ontwikkelde IMVO-scan);
  • Prioriteren vervolgend op de eerste fase, wordt bepaald welke thema’s voor uw onderneming het meest relevant zijn en de meeste impact hebben, op basis waarvan doelen voor uitvoering gesteld worden;
  • Integreren de uitvoeringsfase van de gestelde prioriteiten en doelen
  • Communiceren transparant zijn over de bedrijfsactiviteiten is een kernelement van MVO, waar deze fase zich op richt

Deze fases zijn in lijn met de systematiek zoals die bijvoorbeeld gehanteerd wordt binnen ISO26000.

Wist u dat u met de IMVO-voucher van MVO Nederland mogelijk in aanmerking komt voor vergoeding van een groot deel van bovenstaande advieskosten? Wanneer u, net als MACHI Asia & Sustainability Consulting, partner bent van MVO Nederland kan de IMVO-voucher een financiële tegemoetkoming bieden (wanneer de aanvraag binnen de criteria van MVO Nederland valt).

Wilt u meer lezen over wat MVO in Azië betekent voor Europese bedrijven? Lees op mijn blog verder, bijvoorbeeld over:

Koffieconsult | Internationaal ondernemen & MVO in Azië

Verkent u welke kansen de Chinese of Japanse markt biedt voor uw bedrijf of wilt u beter zicht krijgen op relevante ontwikkelingen voor uw bedrijf op het gebied van MVO en duurzaamheid in Azië?

Een koffieconsult geeft u de mogelijkheid om in een informeel gesprek van 1,5 uur uw plannen te bespreken, eerste feedback en tips te krijgen over verdere stappen en in het gesprek antwoord te krijgen op vragen die op dat moment te beantwoorden zijn. Een goede manier om snel meer inzicht te krijgen in zakelijke ontwikkelingen in Azië, die voor u relevant zijn!

Een afspraak is mogelijk bij u op een locatie in de Randstad of bij Projectenlab ‘De Samensprong’. Bent u verder weg? Via Skype kan natuurlijk ook.

Voor een koffieconsult van 1,5 uur betaalt u €90 (ex. btw).

Workshop | Praktijk van het zakendoen in China/Japan

Wanneer Azië, in het bijzonder China of Japan, een nieuw deel van de wereld voor u is, kunt u veel tegenkomen bij uw zakelijke contacten dat anders en onbekend is. Door verschillen in cultuur en taal, maar ook structuur van de economie, fysieke afstand en de specifieke obstakels bij het zakendoen in elk land, is die nieuwe markt niet altijd makkelijk toegankelijk. Maar een goed begrip daarvan is wel belangrijk bij het succesvol zakendoen.

In een persoonlijke workshop van 2 uur komen de belangrijkste elementen van het zakendoen op deze markt kort aan bod. Dit biedt u een introductie op de praktijk van het zakendoen in China of in Japan.

Voor deze korte workshop betaalt u €250 (ex. btw) (voor een deelnemersgroep tot max. vier personen).

De workshop van 2 uur is bedoeld als introductie op het zakendoen op de betreffende markt, bijvoorbeeld als voorbereiding op een eerste, verkennende zakenreis. Wilt u meer dan dat? In overleg is de workshop uit te breiden met gedetailleerdere informatie en aanvullende onderwerpen.

Maar ook…
  • Zoekt u een interessante invulling van uw zakelijke evenement, een bedrijfsmiddag of voor uw opleidingsinstituut? Mathilde Teuben, oprichter van MACHI, is beschikbaar als spreker. Zij kan uw publiek met een actuele en boeiende presentatie of lezing inzicht geven welke impact ontwikkelingen rond duurzaamheid in Azië kunnen hebben voor Europa. Een ander thema hiervoor is de rol van MVO in China of Japan. Gerelateerde onderwerpen voor een lezing zijn in overleg mogelijk.
  • Zoekt u extra capaciteit voor een project op het gebied van handelsbevordering of verantwoord ondernemen? MACHI is beschikbaar voor projectuitvoering & -ondersteuning, bijvoorbeeld voor de organisatie van evenementen of de voorbereiding van handelsmissies, for overheidsorganisaties of bedrijven.

Past uw vraag over ondernemen en MVO in Azië niet binnen bovenstaande vormen van dienstverlening? Neemt u dan rechtstreeks contact op om uw wensen te bespreken.