China boeken

Over communicatie, duurzaamheid en meer: terugblik op vier recente China-boeken

De afgelopen maanden hebben een aantal boeken over China mijn aandacht getrokken. Hieronder een korte terugblik op deze boeken, over uiteenlopende onderwerpen van crossculturele communicatie tot duurzame koplopers in China.

Cirkels en rechte lijnen: communicatie tussen Chinezen en Nederlanders – Ardi Bouwers

Sinologe Ardi Bouwers komt sinds de jaren ’80 in China. Die jarenlange ervaring verpakt ze kundig in dit boek, begin dit jaar gepubliceerd, waarin ze uitgebreid ingaat op communicatie tussen Nederlanders en Chinezen. Aan de hand van theorie over crossculturele communicatie, maar vooral aan de hand van heel veel voorbeelden en eigen anecdotes. Dit zorgt er voor dat het boek boordevol informatie zit. Dit is in de eerste plaats erg nuttig voor de nieuwe China-ondernemer: in een prettig leesbaar boek ben je snel op de hoogte van de belangrijkste verschillen tussen Nederland en China. Maar ook voor mensen zoals ik die al langer in China komen is het boek zeer lezenswaardig: Bouwers gaat veel dieper dan de standaard do’s and don’ts en vertelt bijvoorbeeld over minder voor de hand liggende onderwerpen zoals media en de rol van helden in de Chinese cultuur.

Corporate Social Responsibility in China: A Vision, an Assessment and a Blueprint – Benoit Vermander

In dit boek beschrijft Benoit Vermander, verbonden aan de Fudan University in Shanghai, wat in het huidige China Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO, of wel CSR) inhoudt en hoe bedrijven hiermee (kunnen) omgaan. Het boek bevat drie delen: de ‘vision’, waarin MVO in de Chinese context wordt geplaatst, de ‘assessment’ waarbij de belangrijkste thema’s aan bod komen, en de ‘blueprint’ waar Vermander een aantal overstijgende thema’s aan elkaar koppelt zoals governance. Op veel plekken komen voorbeelden terug van hoe bedrijven hiermee om gaan, maar helaas blijft dit vaak bij een stuk tekst overgenomen uit een duurzaamheidsverslag en blijft verdere verdieping achterwege.

Dat de combinatie van theorie en praktijk een lastige is, blijkt ook uit de poging om het boek praktijkgericht te maken met vragen die bedrijven zich kunnen stellen bij de ontwikkeling van MVO-beleid. Nuttig, maar ik vraag me af of die doelgroep ook dit boek leest. Het sterkste punt van het boek is de aandacht voor cultuur en dat MVO-beleid niet alleen op het hoofdkantoor ver weg bedacht moet worden, maar dat er juist en vooral ook aandacht moet zijn voor lokale overwegingen om te zorgen dat beleid en uitvoering binnen die lokale context past.

Sustainable Champions: How international companies are changing the fact of business in China – Fu Ja, Jonathan Gosling, Morgen Witzel

De titel maakt nieuwsgierig: wat zijn de bedrijven die in China voorop lopen in het verduurzamen van hun activiteiten? Het boek bevat 9 case studies van verschillende multinationals met een beschrijving van de acties die zij hebben genomen de afgelopen jaren om (vooral) minder CO2 uitstoot te veroorzaken. Alle bedrijven doen mee aan het Climate Savers programma van het Wereldnatuurfonds wat ook direct de focus op milieu-gerelateerde onderwerpen verklaart. Die focus vind ik jammer: ik lees vrijwel niets over de sociale aspecten in de bedrijfsvoering van deze multinationals. Want, voor mij is duurzaam ondernemen ook verantwoord en ethisch ondernemen, dus ook met oog voor de ‘People’-pijler van het People Planet Profit motto.

De cases zijn interessant, ook omdat ze erg divers zijn: van de koffie van Nestle tot aan de trucks van Volvo, én met twee Chinese bedrijven in het lijstje (Vanke & Yingli). Ze lezen helaas wel als PR, ik mis een kritische noot en de beschrijvingen zijn niet altijd even consistent. Dus, zijn dit echt dé duurzame koplopers in China?

China & de barbaren: Het verzet tegen de westerse wereldorde – Henk Schulte Nordholt

Dit boek besprak ik al eerder, voor de volledigheid hier nogmaals in het lijstje. Een veelomvattend boek dat vooral gaat over de binnenlandse dynamiek in China en welke invloed dit heeft op het Chinese buitenlandse beleid, de rol die China in de wereld heeft en hoe dit zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *